ให้คำปรึกษาด้านวิชาการในส่วนของยุทธศาสตร์และหลักนิยม เทคโนโลยีการบินและอวกาศ รวมทั้งเทคโนโลยีทางทหาร

ส่วนท้าย

Administrator