โครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชี...

โครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ สคม.ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

ส่วนท้าย

Administrator