พิธีเปิดการประชุมสัมมนาการสื่อ...

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ หัองบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ

ส่วนท้าย

Administrator