การประชุมทางวิชาการ เรื่อง มิต...

พล.อ.ต.ศยาม ผิวเหลือง ผอ.สทท.ทอ.เป็นประธาน ในการประชุมทางวิชาการ เรื่อง มิติอวกาศ เพื่อประกอบการประเมินต้นทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค โดยมี ผู้แทนจาก ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ ทอ.(เพื่อพลาง)ให้การต้อนรับและตรวจสอบข้อมูล เมื่อ ๒ พ.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม สคม.ทอ.

ส่วนท้าย

Administrator